สมาคมสไตลิสต์
31-07-2017

ฟังก์ชั่นทั่วไป

-= ฟังก์ชั่นทั่วไป =-

การจัดตั้งสมาคมสไตลิสต์

สิ่งที่ต้องการ:
  • ผ่านระดับสาวน้อย 3-2
  • สตาร์มีไอเท็มในตู้เสื้อผ้าจำนวน 500 ชิ้น ขึ้นไป
  • ใช้ 300 เพชร
ข้อมูล:
  • เหรียญสมาคม: สตาร์สามารถเลือกสัญลักษณ์ของประเทศหนึ่งในเจ็ดประเทศได้
  • คำอธิบายสมาคม: ไม่เกิน 140 ตัวอักษร
   • [2 ข้อมูลข้างต้นสามารถแก้ไขได้ในภายหลัง]
  • ชื่อสมาคม: ไม่เกิน 12 ตัวอักษร ห้ามเว้นวรรค
  • สมาชิกสมาคม: ในตอนแรกสมาคมสามารถมีสมาชิกได้ 20 คน ถ้าระดับของสมาคมสูงขึ้น สมาชิกจะสามารถเข้าร่วมได้มากขึ้น (สมาคมถึงระดับ 10 สมาชิกสามารถเข้าร่วมได้ 38 คน)

เข้าร่วมสมาคม

สิ่งที่ต้องการ:
 • ไม่ได้เข้าร่วมสมาคมใด ๆ ในขณะนี้
 • ผ่านระดับสาวน้อย 3-2
วิธีเข้าร่วม:
 • ค้นหาด้วย ID
 • ระบบจะสุ่มแนะนำสมาคม
 • ค้นหาโดยสมาคมชั้นนำ
หลักการ:
 • หลังจากเข้าร่วมสมาคมแล้วคุณจะไม่สามารถถูกคัดออกได้ภายใน 24 ชั่วโมง
 • หลังจากออกจากสมาคมแล้ว คุณต้องรอ 12 ชั่วโมงก่อนเข้าร่วมสมาคมใหม่

การจัดการสมาคม

ข้อมูล
   • แต่ละสมาคมมีเพียงหัวหน้ากิลด์ 1 คนและรองหัวหน้ากิลด์ 3 คน
   • เฉพาะหัวหน้ากิลด์เท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการถอดถอนและเปลี่ยนสัญลักษณ์สมาคม
Authority:
   • หัวหน้ากิลด์:
    • คัดสมาชิกออก
    • รับสมาชิกใหม่
    • แก้ไขคำอธิบายสมาคม
    • แก้ไขสัญลักษณ์
    • โอนหัวหน้ากิลด์ (12 ชั่วโมงหลังจากสร้างสมาคม)
    • ยุบสมาคม
    • ส่งเสริม/ลดตำแหน่งรองหัวหน้ากิลด์
   • รองหัวหน้ากิลด์:
    • คัดสมาชิกออก
    • รับสมาชิกใหม่
    • แก้ไขคำอธิบายสมาคม
การจัดการสมาคม:
  • รายชื่อสมาชิกสมาคม:
   • สมาชิกทุกคนสามารถดูรายชื่อสมาชิกสมาคม: ชื่อ, เลเวล, ชื่อเครื่องแต่งกาย
   • แสดงตามลำดับต่อไปนี้: หัวหน้ากิลด์, รองหัวหน้ากิลด์, สมาชิก
  • คำอธิบายสมาคม:
   • เมื่อใดก็ตามที่มีการแจ้งให้ทราบใหม่ “!” จะปรากฏบนคำอธิบายสมาคม

แลกเปลี่ยน

เหรียญสมาคม: เป็นของสมาชิกแต่ละคน
    • วิธีใช้:
     • เพื่อยกระดับสกิล
     • แลกเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย, ย้อมสีในร้านค้าของสมาคม
    • หาได้จาก:
     • จัดการข้อมูล (เหรียญสมาคม 5 เหรียญ/ครั้ง)
     • บริจาคหนังสือ (เหรียญสมาคม 18 เหรียญ/ครั้ง)
     • สำเร็จรีเควส (ขึ้นอยู่กับคะแนน: C, B, A, S)
     • รางวัลโบนัสรีเควส
ค่าเติบโต:ใช้เพื่อยกระดับสมาคม
   • หาได้จาก:
    • สมาชิกทุกคนจัดการข้อมูล (3 ค่าเติบโต/ครั้ง)
    • สมาชิกทุกคนบริจาคหนังสือ (10 ค่าเติบโต/ครั้ง)
    • สมาชิกทุกคนทำรีเควส (2 ค่าเติบโต/ครั้ง)
Activeness Point: it shows the activeness of each member
  • Gain from:
   • To do request (2 point/times).
   • To buy Wishing Star (20 point/times).

อันดับความแอคทีฟ

การจัดอันดับความแอคทีฟของสมาชิก:
    • อันดับจะมีการรีเฟรชเวลา 05:00 น. วันจันทร์
การจัดอันดับความแอคทีฟของสมาคม:
   • คะแนนรวมของสมาชิกคือคะแนนของสมาคม
   • อันดับความแอคทีฟสูงสุด 50 อันดับแรกจะปรากฎขึ้น
หากสมาชิกออกหรือถูกไล่ออก:
  • คะแนนรวมของกิจกรรมทั้งหมดของสมาคมจะหักคะแนนของสมาชิกนั้นโดยทันที.
  • คะแนนแอคทิวิตี้ทั้งหมดและคะแนนแอคทิวิตี้รายสัปดาห์ของสมาชิกจะถูกลบออก.

การพูดคุย

  • กระดานข้อความแสดงเฉพาะ 30 แชทเท่านั้น
  • สูงสุด 140 ตัวอักษร
  • คุณต้องรออีก 10 วินาทีก่อนจะคุยอีกครั้ง

ออกจากสมาคม

 • เฉพาะเหรียญสมาคมและสกิลสมาคมสามารถเก็บไว้หลังออกจากสมาคม ส่วนข้อมูลอื่น ๆ จะถูกลบออก.
App icon

360mobi Nikki นิกกี้มหัศจรรย์
ผู้ให้บริการเกม VNG