App icon

360mobi Nikki นิกกี้มหัศจรรย์
ผู้ให้บริการเกม VNG

แนะนำฟังก์ชัน: แข่งขันสมาคม - ดวลกาแล็กซี

-= แนะนำฟังก์ชัน: แข่งขันสมาคม -  ดวลกาแล็กซี =-

แนะนำ

 • ในเวลา 05:30 น .  วันที่ 8 มี ..  โมโม่จะเปิดฟังก์ชันใหม่:  แข่งขันสมาคม – ดวลกาแล็กซี
 • สตาร์ทุกคนจะเข้าเล่นกับสมาชิกกลุ่มสมาคมเพื่อช่วยกันสะสมวัตถุดิบแลกชุดสวยงามฝันดอกไม้ที่ชื่นใจ

แนะนำฟังก์ชัน:

วิธีค้นหาวัตถุดิบ:
  • สมาคมที่อยู่เลเวล 4 ขึ้นไปจึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
  • จากหน้านี้สามารถ ->กดเลือกปุ่มแข่งขัน

 • เวลาแข่งขันได้ตั้งค่าไว้อัตโนมัติคือ: 19:30-20:30 ของทุกวันโดยสามารถเข้าแข่งขัน 2 ครั้งต่อสัปดาห์
 • หัวหน้ากิลด์หรือรองหน้า สามารถเปลี่ยนวันแข่งขันให้เหมาะสมกับสมาชิก เช่นวันเสาร์กับวันอาทิตย์ เปลี่ยนเป็นวันอังคารกับวันเสาร์
 • ก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน สมาคมต้องเลือกชุดตามหัวข้อของสไตล์ลิส เวลาแข่งขันเราสามารถเลือกแข่งเดี่ยวหรือแข่งเป็นกลุ่ม แต่ละคนจะมีโอกาสแข่งขันทั้งหมด 2 ครั้งต่อสัปดาห์
 • เข้าร่วมกิจกรรมรับ หินความทรงจำและหินดาวฝุ่น เลเวลสมาคมยิ่งสูง ยิ่งได้รับรางวัลเยอะ
 • เมื่อสตาร์แข่งขันเป็นกลุ่ม รางวัลที่ได้รับจะมากกว่าแข่งขันแบบเดี่ยวนะ (หลังจากแข่งขันครบ 2 ครั้งแล้ว เราสามารถช่วยเพื่อนในกลุ่มได้แต่จะไม่ได้รับหิน)

แนะนำวิธีผลิตชุดฝันดอกไม้ที่ชื่นใจ:
  • สมาชิกต้องได้คะแนนกิจกรรม 300 ขึ้นไปตามที่กำหนด ถึงจะสามารถเข้าร่วมการจัดรวมสะสมและรับชุด

 • เมื่อสะสมวัตถุดิบรางวัลครบถ้วนและทำตามเงื่อนไขการจัดรวม จนสมาชิกครบ 12 คน สมาชิกในกลุ่ม (ซ้ำกันได้) เพื่อจัดรวมด้วยกัน สมาชิกของกลุ่มทุกคนจะได้รับชิ้นส่วนชุดนี้

หมายเหตุ

สมาชิกต้องได้คะแนนกิจกรรม 300 ขึ้นไปตามที่กำหนด ถึงจะสามารถเข้าร่วมการจัดรวมสะสมและรับชุด เมื่อออกจากสมาคม วัตถุดิบที่ยังไม่กดสะสมเข้าในกลุ่มจะถูกลบออก
App icon

360mobi Nikki นิกกี้มหัศจรรย์
ผู้ให้บริการเกม VNG