App icon

360mobi Nikki นิกกี้มหัศจรรย์
ผู้ให้บริการเกม VNG

ห้องออกแบบ

-= ห้องออกแบบ =-

บทนำ

  • ในโลกของ Miracle Nikki 360Mobi การเวิร์คช็อปเป็นที่ได้รับความสนใจจากสไตลิสต์เสมอเพราะในนั้นคุณสามารถสร้างเครื่องแต่งกายได้ตามที่คุณต้องการ
  • ประกอบไปด้วย 4 พื้นที่หลักดังนี้:

   การปรับแต่ง: ย้อมสีเครื่องแต่งกายเพื่อเปลี่ยนคุณสมบัติ
   สูตรใช้ฝีมือ: ใช้เครื่องแต่งกายย่อยเพื่อประกอบเป็นเครื่องแต่งกายใหม่ที่มีคุณภาพสูงขึ้นดูดีขึ้นไม่จำเป็นต้องมีสูตร
   วิวัฒนาการ: ใช้เครื่องแต่งกายระดับต่ำในการอัพเกรดเครื่องแต่งกายที่มีรายละเอียดคมชัดมากขึ้นไม่จำเป็นต้องมีสูตร
   ย่อยสลาย: แยกเครื่องแต่งกายเพื่อที่จะได้รับวัสดุในการสั่งซื้อเพื่องานฝีมือหรือสร้างเครื่องแต่งกายที่หายาก

การปรับแต่ง:

  • สิ่งที่ต้องการ: ผ่านด่านหญิงสาว 1-8
  • วิธีการปรับแต่ง:
    • การปรับแต่งเป็นขั้นตอนของการเปลี่ยนสีปัจจุบันเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
   ก่อนหลัง

  • การปรับแต่งจะใช้วัสดุและสีที่คุณสามารถหาได้ผ่านทางร้านอารีนาสไตลิสต์หรือเมื่อแยกชุดเครื่องแต่งกาย

สูตรใช้ฝีมือ:

  • สิ่งที่ต้องการ: ผ่านด่านหญิงสาว 2-6.
  • วิธีการทำด้วยฝีมือ
   • สูตรงานฝีมือจะช่วยให้คุณได้รับเครื่องแต่งกายที่เจิดจรัสอย่างมาก
   • สิ่งที่คุณต้องมี:
     • สูตรเครื่องแต่งกาย: แลกเปลี่ยนจากร้านอารีนาสไตลิสต์
     • เครื่องแต่งกายย่อย คุณสามารถหาได้จาก: ซื้อจากร้านค้า, รางวัลจากด่านต่างๆ, อื่นๆ...
     • เหรียญทอง: ตัวอย่างเช่น เครื่องแต่งกายบางชิ้นที่คุณสามารถทำด้วยมือได้จากสูตร:

วิวัฒนาการ:

  • สิ่งที่ต้องการ: ผ่านด่านหญิงสาว 3-3
  • วิธีการพัฒนา:

   • คุณจะต้องแต่งกายแบบเดียวกันในการอัพเกรดให้สำเร็จ โดยคุณจะได้รับสิ่งเหล่านั้นจากด่านเจ้าหญิง.
   • โปรดทราบว่าคุณสามารถเข้าร่วมในด่านเจ้าหญิงได้เพียงแค่ 3 ครั้งต่อวัน (ถ้าต้องการเข้าร่วมมากกว่านั้นต้องจ่ายเพชรเพื่อซื้อพลังเพิ่มขึ้น).

การย่อยสลายและสร้างใหม่:

 • สิ่งที่ต้องการ: ผ่านด่านหญิงสาว 1-8
 • วิธีการสร้างใหม่:
  • แยกเครื่องแต่งกายเพื่อที่จะได้รับวัสดุที่เฉพาะเจาะจง:
   • แยกเครื่องแต่งกายส่วนเกินออก–อันที่ไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป–สิ่งที่คุณจะได้รับ:
     • วัสดุที่ใช้ในการย้อมสีเครื่องแต่งกาย.
     • อาจจะได้รับเครื่องประดับโบราณ.
     • เติมพลังงานที่หายไปของกล่อง.

     • เปิดหีบที่หายไปเพื่อรับรางวัลจำนวนมากมาย:

  • สร้างเครื่องแต่งกาย:
    • เมื่อคุณสะสมความเครื่องประดับโบราณไว้มากมายคุณสามารถใช้พวกเขาเพื่อแลกเปลี่ยนเครื่องแต่งกายที่หายากที่สุดผ่านฟังก์ชั่นสร้าง

    • เครื่องแต่งกายบางชิ้นสามารถสร้างใหม่ได้:

App icon

360mobi Nikki นิกกี้มหัศจรรย์
ผู้ให้บริการเกม VNG