App icon

360mobi Nikki นิกกี้มหัศจรรย์
ผู้ให้บริการเกม VNG

บัตรเติมเงิน

-= แนะนำเติมเงินในเกมผ่านเว็บไซต์  pay.360mobi.asia =-

โมโม่จะแนะนำสตาร์วีธิเติมเพชรเข้าเกมผ่านเว็บไซต์: pay.360mobi.asia.

  • ขั้นตอน 1: เข้าชมเว็บไซต์: pay.360mobi.asia -> เข้าสู่ระบบ Line

  • ขั้นตอน 2: เลือกเพชรที่ต้องการเติมไนเกม
   • แพคเกจ 38 เพชรสามารถเติมผ่านทาง SMS เท่านั้น
   • ของขวัญ 30 บาท:
     • ถ้าเติมครั้งแรกที่จะได้รับแพคเกจของขวัญนี้

    • ถ้าเติมครั้งแรกที่จะได้รับแพคเกจของขวัญนี้
  • ขั้นตอน 3: เลือกวิธีเติมเพชรเข้าเกมและกดยืนยัน

  • ขั้นตอน 4:
   • เปิดเกม 360mobi Nikki  นิกกี้มหัศจรรย์ และคลิกที่เครื่องหมาย (+) ดังแสดงในภาพที่จะได้รับเพชร
   • หากการชำระเงินหรือเติมสำเร็จแต่ยังไม่มีเงินในเกม กรุณารอสักครู่

  App icon

  360mobi Nikki นิกกี้มหัศจรรย์
  ผู้ให้บริการเกม VNG